آرشیو بلاگ

راهنمای انتقال دامنه

راهنمای انتقال دامنه

در این آموزش شما را با نحوه ی تغییر صاحب امتیاز دامنه های ملی (.ir) و انتقال کامل دامنه به شخصی دیگر در ایرنیک آشنا خواهیم کرد. با انتقال دامنه و تغییر صاحب امتیاز، مالک دامنه به صورت کامل شخص دیگری خواهد شد و تمام دسترسی شما به این دامنه به صورت کامل قطع می گردد. برای انتقال دامنه های ملی فقط از طریق سایت 

 می توانید اقدام نمایید و نمایندگان فروش و ثبت دامین ایرنیک در این مورد دسترسی ندارند.

برای انتقال دامنه علاوه بر مراحلی که میبایست طرفین (فروشنده-خریدار) انجام دهند ، مبلغی نیز بابت هزینه ی انتقال از خریدار دامنه دریافت می گردد که این هزینه معادل 8000 تومان می باشد. در صورتیکه عملیات انتقال انجام شود ولی شخص دریافت کننده ی دامنه صورتحساب مربوطه را پرداخت نکند ، انتقال انجام نخواهد شد. پس از پرداخت صورتحساب، دامنه به صورت کامل به پنل کاربری شخص دریافت کننده منتقل می گردد و رابط ها و شناسه ی دامنه نیز مطابق صاحب امتیاز جدید تغییر خواهد نمود.

 

انصراف از نظر